.

Οριζόντιο μενού

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Πως ψηφίσαμε στο δήμο Φυλής την δεύτερη Κυριακή των Δημοτικών Εκλογων

Δημοτική Ενότητα Εκλογικό Τμήμα Εγγ. Ψηφ. Σύνολο Ακυρα Λευκά Ακυρα Λευκά Σύνολο Εγκυρα Σύνολο ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5348 455 330 19 13 32 298 125 173
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5349 456 330 28 9 37 293 105 188
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5350 466 328 21 16 37 291 135 156
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5351 446 309 21 11 32 277 110 167
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5352 466 301 22 12 34 267 120 147
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5353 463 332 26 20 46 286 122 164
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5354 459 308 16 13 29 279 108 171